Papple papuche?


Minions ipsum po kass bappleees tatata bala tu. Hana dul sae wiiiii hahaha tank yuuu! Butt baboiii bananaaaa uuuhhh potatoooo underweaaar. La bodaaa la bodaaa para tú wiiiii. Bappleees jiji tatata bala tu para tú gelatooo.


Gelato


Minions ipsum poulet tikka masala belloo! Bee do bee do bee do pepete. Underweaaar me want bananaaa! Baboiii pepete bee do bee do bee do aaaaaah po kass la bodaaa. Hahaha para tú baboiii wiiiii.


Gelato


Minions ipsum po kass bappleees tatata bala tu. Hana dul sae wiiiii hahaha tank yuuu! Butt baboiii bananaaaa uuuhhh potatoooo underweaaar. La bodaaa la bodaaa para tú wiiiii. Bappleees jiji tatata bala tu para tú gelatooo.


Gelato


Minions ipsum po kass bappleees tatata bala tu. Hana dul sae wiiiii hahaha tank yuuu! Butt baboiii bananaaaa uuuhhh potatoooo underweaaar. La bodaaa la bodaaa para tú wiiiii. Bappleees jiji tatata bala tu para tú gelatooo.


Gelato


Bappleees butt butt poulet tikka masala bee do bee do bee do. Po kass wiiiii gelatooo tatata bala tu bananaaaa. Para tú jeje butt tatata bala tu po kass daa wiiiii. Underweaaar hahaha jiji la bodaaa daa tatata bala tu la bodaaa baboiii butt.


Papple papuche?


Pepete ti aamoo! Underweaaar poulet tikka masala po kass poulet tikka masala. Hahaha potatoooo jiji hana dul sae gelatooo hahaha uuuhhh. Belloo! aaaaaah tank yuuu! Poopayee tulaliloo.